Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 690 051
Chia sẻ trang này
Etabs - Các câu hỏi thường gặp

Etabs có tính toán cốt đai không?

Etabs có tính toán diện tích cốt thép chịu cắt, các bạn có thể thấy kết quả tính toán theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là một ví dụ

Giá trị cốt thép chịu cắt được lấy bằng Asv/Sv, trong đó Asv là diện tích cốt đai và Sv là khoảng cách giữa các cốt đai.
Với ví dụ tính toán trên đây, đơn vị là cm, nếu khoảng cách cốt đai là 20cm, thì diện tích cốt đai yêu cầu là: Asv = 0.058 * 20 = 1.16 cm2. Nếu sử dụng đai 2 nhánh, diện tích yêu cầu của mỗi nhánh sẽ là: Asv1 = Asv/2 = 0.58 cm2.  Như vậy, nếu bố trí đai 2 nhánh, với ví dụ trên đây, chúng ta phải bố trí cốt đai là Φ10@200


Cần hiểu giá trị diện tích cốt thép Cột như thế nào?

Etabs tính toán diện tích cốt thép cột thông qua phương pháp lập biểu đồ tương tác. Giá trí diện tích cốt thép cột được hiển thị (kết quả design) là giá trị diện tích cốt thép lớn nhất trong các trường hợp tổ hợp trên cả 3 tiết diện của cột (chân cột, giữa cột, đỉnh cột).
Giá trị diện tích cốt thép cột được hiển thị (kết quả design - từ đây gọi tắt là diện tích thép yêu cầu hoặc diện tích thép) là tổng diện tích cốt thép trên toàn bộ tiết diện.
Quy trình tính toán diện tích cốt thép cột đi theo các bước cơ bản như sau:
- Bố trí sẵn vị trí cốt thép (xem cách khai báo tiết diện cột)
- Cho hàm lượng cốt thép thay đổi, tính toán giá trị của biểu đồ tương tác, kiểm tra khả năng chịu lực (điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực là hệ số an toàn SF > 1)
- Bằng phương pháp đúng dần, tìm hàm lượng cốt thép thỏa mãn SF lớn hơn và gần bằng 1 (hàm lượng cốt thép tối thiểu đảm bảo khả năng chịu lực)
Như vậy, diện tích cốt thép tính toán được trong Etabs, về nguyên lý, phụ thuộc vào việc bố trí sẵn vị trí cốt thép. Việc bố trí cốt thép khác nhau sẽ đưa đến các kết quả về diện tích cốt thép khác nhau, sai số phụ thuộc vào cách thức bố trí và giá trị nội lực.
Sau khi có được diện tích cốt thép, người dùng có 2 cách để thiết kế tiết diện cốt thép (chọn thép) như sau:

  • Cách 1: Bố trí cốt thép với vị trí như đã đặt sẵn từ đầu, đường kính thỏa mãn tổng diện tích lớn hơn diện tích yêu cầu
  • Cách 2: Căn cứ vào diện tích cốt thép đã có, bố trí lại thép (vị trí) cho tiết diện theo ý đồ của mình (phụ thuộc vào mô men), design lại lần nữa để được kết quả tính thép mới và lựa chọn đường kính thép.

Ký hiệu O/S trong Etabs khi thiết kế cốt thép có ý nghĩa gì?

Ký hiệu O/S là viết tắt của cụm từ Over Strength, thông báo rằng cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực, xảy ra khi hàm lượng cốt thép tính toán vượt quá hàm lượng tối đa cho phép. Trong trường hợp này, đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục, có thể là:

  • Thay đổi kích thước tiết diện
  • Thay đổi cường độ vật liệu (tăng cấp độ bền bê tông, sử dụng nhóm thép cao hơn, sử dụng biện pháp gia cố ...)
  • Thay đổi phương án kết cấu để điều chỉnh nội lực phân phối lên cấu kiện đang xét


Mô hình cấu kiện cong trong Etabs như thế nào?

Nhiều kỹ sư thường khá lúng túng khi lần đầu tiên gặp phải những mô hình kết cấu có cấu kiện cong (ví dụ dầm cong).
Hãy nhớ rằng Etabs là phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, điều đó có ý nghĩa rằng:

  • Đây là một phương pháp gần đúng
  • Chúng ta có thể chia nhỏ bất cứ mô hình kết cấu nào thành các cấu kiện cơ bản (Frame, Shell), và mức độ chính xác cả kết quả tính toán phụ thuộc vào mức độ chia nhỏ của mô hình
  • Etabs không có sẵn các công cụ xây dựng cấu kiện cong vì lý thuyết của phương pháp phần tử hữu hạn chỉ xây dựng cho các cấu kiện cơ bản định nghĩa trước (dạng thanh thẳng và tấm)

Do đó, khi gặp một sơ đồ kết cấu có cấu kiện cong, hãy nhớ rằng chúng ta sẽ xây dựng mô hình Etabs bằng cách ghép từ các thanh thẳng, các sàn có thể mô hình bằng các tấm tam giác.

 

Các vấn đề khác

Theo dõi và thảo luận các vấn đề về Etabs tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/forumdisplay.php?fid=29

 

 
Chia sẻ trang này: