Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 129 358
Chia sẻ trang này
Hướng dẫn Etabs online

Lời nói đầu

Chúng tôi thực hiện chương trình này với mục đích hướng dẫn các bạn sinh viên và các kỹ sư trẻ cách thức sử dụng chương trình Etabs để thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng từ thấp đến cao tầng.
Chương trình đào tạo này hoàn toàn miễn phí.
Các bài giảng có thể là lý thuyết đơn thuần, hoặc Clip hướng dẫn (chủ yếu).
Các bài giảng sẽ nghiêng về phần thực hành, phần giới thiệu tỉ mỉ về Etabs các bạn sẽ tìm hiểu trong các tài liệu khác có trên thị trường. Các bài giảng của chúng tôi sẽ đi tuần tự theo các bước sát với thực tế sử dụng Etabs để thiết kế kết cấu.

Trước khi bắt đầu khóa học, chúng tôi mong muốn các bạn nắm rõ tư tưởng sau: để có được một file Etabs chuẩn, bạn cần thực hiện tuần tự các bước như chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách thật tỉ mỉ và chuẩn xác. Bởi những sai số trong các bước (nêu có) sẽ được công dồn, và sẽ dẫn tới sự khó kiểm soát kết quả đặc biệt với các công trình lớn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn có thể download tài liệu Hướng dẫn thực hành Etabs (cơ bản) tại đây: link download (miễn phí)

Nội dung khóa học (Click vào tiêu đề của từng chương để theo dõi)

Chương 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ETABS

 1. Phương pháp phần tử hữu hạn
 2. Chức năng của phẩn mềm Etabs
 3. Các loại đối tượng trong Etabs
 4. Phương pháp học Etabs

Chương 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH

 1. Xây dựng mô hình theo lưới mặc định
 2. Lựa chọn tiêu chuẩn tính toán cốt thép
 3. Khai báo vật liệu
 4. Khai báo các loại tiết diện
 5. Các công cụ xây dựng mô hình
 6. Giới thiệu chể độ All Story, Similar Story, One Story
 7. Hiệu chỉnh tầng
 8. Xây dựng mô hình bằng cách Import dữ liệu từ AutoCad
 9. Các tùy chọn khung nhìn
 10. Các công cụ kiểm tra mô hình

Chương 3: KHAI BÁO TẢI TRỌNG

 1. Khái niệm về trường hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 2. Khai báo các loại tải trọng thẳng đứng
 3. Khai báo tải trọng gió
 4. Khai báo tải trọng động đất
 5. Tổ hợp nội lực

Chương 4: PHÂN TÍCH NỘI LỰC

 1. Thiết lập chế độ tự động chia sàn
 2. Thiết lập chế độ phân tích nội lực
 3. Đọc nội lực
 4. Xuất nội lực
 5. Phân tích nội lực sử dụng chế độ Sequential Construction Case

Chương 5: TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CỐT THÉP

 1. Tính toán diện tích cốt thép Dầm và Cột
 2. Kiểm tra diện tích cốt thép cho Vách

Chương 6: PHÂN TÍCH KẾT CẤU THEO MÔ HÌNH LÀM V IỆC ĐỒNG THỜI VỚI NỀN ĐẤT

 1. Ý tưởng
 2. Công cụ
 3. Nguyên lý mô hình hóa nền đất
 4. Áp dụng trong thiết kế móng cọc

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng Etabs hoặc thắc mắc trong quá trình theo dõi khóa học
Xem tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời tại đây: Các câu hỏi thường gặp

 

 
Chia sẻ trang này: