Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 376 025
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 16.10.2015 - Phần mềm PFD 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 16.10.2015 đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng tắt bật hiển thị tên trục và tên gối đỡ

Chức năng cho phép người dùng lựa chọn hiện thị hoặc không tên trục và tên gối đỡ

Đối với một số mặt bằng có nhiều lưới trục, hoặc nhiều trục phụ, có thể tạm thời tắt tên trục đi để đỡ rối khi quan sát. Phím tắt là Ctrl+T

 

Chức năng thông báo về phiên bản mới của phần mềm

Phiên bản mới có chức năng tự động kiểm tra và thông báo về phiên bản mới của phần mềm mỗi khi người dùng khởi động phần mềm. Chức năng này sẽ giúp ích cho người dùng cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới nhất.

Chức năng thông báo cập nhật phần mềm sẽ được KetcauSoft cập nhật cho tất cả các phần mềm trong thời gian tới.

 

 
Chia sẻ trang này: