Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 375 717
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 31.03.2017 - Phần mềm KCS SFD

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật đối với phần mềm KCS SFD (Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép móng băng) - Một phần mềm miễn phí của KetcauSoft.

Các bạn download theo đường link: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Nội dung cập nhật:

  1. Chức năng chọn chiều dài móng băng trên mặt bằng móng

Clip giới thiệu

 
Chia sẻ trang này: