Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 888 858
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 08.05.2019 - Phần mềm RCCd

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm RCCd (phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột - Vách), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Triển khai cột có tiết diện bé

Phiên bản cập nhật cho phép người dùng triển khai cột có tiết diện bé (ví dụ 100x300) trong đó có 1 cạnh chỉ bố trí được 1 thanh thép

 

Sửa lỗi trường hợp cột bố trí cốt thép theo 1 phương

Bản cập nhật đã fix lỗi trong trường hợp cột bố trí thép theo 1 phương có số lượng lớn

 

Luôn luôn cập nhật !!!

Đó là lời cam kết của chúng tôi để các phần mềm ngày một hoàn thiện, với kỳ vọng đưa KetcauSoft trở thành "Bộ công cụ tốt nhất cho các kỹ sư Kết cấu"

 
Chia sẻ trang này: