Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 957 509
Chia sẻ trang này
WDL - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán tải trọng Gió

Download tài liệu hướng dẫn: Download.

QUY ĐỊNH CHUNG

WDL hỗ trợ tính toán tải trọng Gió trong 2 trường hợp:
Mô hình được nhập bằng cách khai báo thông số. Trong trường hợp này, phần mềm chỉ tính toán thành phần tĩnh của tải trọng Gió, áp dụng cho các nhà thấp tầng.
Mô hình được nhập từ file *.mdb xuất ra bởi Etabs. Trong trường hợp này, phần mềm sẽ tính toán cả thành phần tĩnh và thành phần động của tải trọng Gió, áp dụng cho các nhà cao tầng

Với trường hợp thứ 2, WDL đòi hỏi các thông tin về dao động của công trình phải được xuất ra từ Etabs thông qua file *.mdb, như quy định phía dưới đây.

QUY ĐỊNH VỀ DỮ LIỆU

Dữ liệu về thông tin dao động có thể là dữ liệu của mô hình 3D hoặc 2D; lưu ý rằng cách xuất dữ liệu dao động từ Etabs 2013 trở lên phức tạp hơn so với từ Etabs 9.7.4, xem thêm thông tin tại đây

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT DỮ LIỆU TỪ ETABS

Xuất dữ liệu sang file *.mdb từ Etabs bằng menu File Export Save Input/Output as Access Database File, theo các bảng sau đây

Đối với phiên bản Etabs 9.7

Đối với phiên bản Etabs 2013

Xem thêm về: phương pháp xuất dữ liệu dao động cho Etabs 2013 tại đây

 
Chia sẻ trang này: