Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 984 169
Chia sẻ trang này
WDL - PHẦN MỀM TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ

1. GIỚI THIỆU

WDL là phần mềm tính toán tải trọng Gió với các đặc điểm sau:
 • Tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 và TCXD 299:1999
 • Tính toán tải trọng Gió tĩnh đối với kết cấu tự nhập thông số (cho nhà thấp tầng không yêu cầu tính thành phần động của tải trọng Gió)
 • Tính toán tải trọng Gió tĩnh và Gió động đối với dữ liệu xuất ra từ Etabs (cho nhà cao tầng)
 • Xuất thuyết minh tính toán tải trọng gió ra bảng tính Excel
 • Giao diện đơn giản dễ sử dụng
Ưu điểm:
 • Tự động tra các thông số khi được cung cấp dữ liệu đầu vào
 • Tự động đọc dữ liệu từ Etabs một các nhanh chóng và chính xác
 • Tránh được các sai sót mà khi thao tác trong Excel có thể mắc phải
Hướng dẫn sử dụng: WDL - Hướng dẫn sử dụng

Tác giả: Hồ Việt Hùng

2. CÁC PHIÊN BẢN

PHIÊN BẢN DEMO CHÍNH THỨC
Link Download Download Download (cập nhật 07.04.2015)
Giá thành Free 300.000 VNĐ

Xem hình thức thanh toán
Chức năng tính toán Đầy đủ Đầy đủ
Chức năng xuất bảng tính Hạn chế Đầy đủ
Update Không

THÔNG TIN CẬP NHẬT

 • 03.07.2015 - Cập nhật địa danh hành chính theo Quy chuẩn QCVN 02-2009/BXD
 • 02.06.2015 - Chức năng thay đổi hệ số độ tin cậy của tải trọng Gió
 • 24.05.2015 - Chức năng cho phép chọn mẫu file Excel để xuất kết quả tính toán
 • 07.04.2015 - Sửa lỗi cho trường hợp một số tầng không được gán Diaphragm
 • 04.10.2014 - Bổ sung chức năng nhập dữ liệu từ mô hình 3D
 • 16.04.2013 - Bổ sung thông tin vị trí tâm khối lượng (Xem clip)
 • 22.10.2012 - Bổ sung thông tin dạng địa hình vào thuyết minh
 • 07.10.2012 - Bổ sung lựa chọn dạng địa hình
 • 06.09.2012 - Bổ sung chức năng giảm tải gió đối với các vùng I-A, II-A, III-A
 • 04.09.2012 - Sửa lỗi đọc dữ liệu

3. HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Clip giới thiệuGiao diện chínhKết quả tính toán thành phần tĩnhKết quả tính toán thành phần độngXuất kết quả ra bảng tính


 
Chia sẻ trang này: