NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT


Hotline hỗ trợ

Liên hệ holine hỗ trợ 0397 306 689 hoặc zalo 0965 376 689 khi bạn cần hỗ trợ về cài đặt và sử dụng phần mềm

Đăng ký dùng thử

Hệ thống sẽ tự động phê duyệt sau khi đăng ký tài khoản người dùng, xem hướng dẫn tại đây: Đăng ký dùng thử phần mềm KetcauSoft

Cài đặt bộ phần mềm

Xem hướng dẫn cài đặt tại đây: Các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

Chạy các phần mềm

Sau khi cài đặt, bạn chạy các phần mềm qua menu Chạy phần mềm của ứng dụng KCS Inside (tự động bật sau khi cài đặt)

Các clip hướng dẫn

Xem thêm trang Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCknxlWSubLpP0opUDsDH52A

0397 306 689